Chính Sách & Bảo Mật

Dưới đây là những thông tin chi tiết về chính sách và bảo mật của Thanhhan.com:

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập trang web của chúng tôi. Những thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn và cung cấp cho bạn các thông tin mới nhất về các bộ phim và chương trình truyền hình.

  2. Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ cho các mục đích liên quan đến trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

  3. Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ an toàn. Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL để bảo vệ thông tin truyền tải giữa máy tính của bạn và trang web của chúng tôi.

  4. Sử dụng cookie: Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn để giúp chúng tôi nhận biết bạn khi bạn trở lại trang web của chúng tôi.

  5. Tính năng liên kết đến bên thứ ba: Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này.